اخبار ترجمه
مسکو,
ul بلشایا مولچانوکا، 34 صفحه 2، از. 25
+7 495 504-71-35 9-30 به 17-30
info@flarus.ru | ترجمه منظور


محاسبه هزینه ترجمه


زبان روسی را به برنامه درسی مدرسه در ایران وارد میسازند


Елена Рябцева
01 فوریه, 2013

رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ایران مهدی نوید ابراز داشته که مقامات ایرانی تصمیم گرفته اند علاوه برآموزش زبانهای انگلیسی و فارسی زبان روسی را به برنامه درسی الزامی مدرسه معرفی نمایند. به گفته وی،به دانش آموزان پیشنهاد خواهد شد به عنوان زبان دوم اجباری خارجی یکی را بین روسی ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی و فرانسوی انتخاب نمایند. در ایران دانش آموزان زبان دوم را پس از کلاس دوم تا پایان دوره متوسطه مطالعه مینمایند. زبان های جدید از جانب وزارت آموزش و پرورش در برنامه درسی مدرسه به منظور تامین دانش آموزان با یک انتخاب گسترده ای وارد شده است. چنانچه رایس وزارت قید کرد در استان، که در آن برخی از زبان های خارجی تقاضا بیشتر از دیگران دارد، به ان توجه بیشتری خواهد شد.بیشترین مطلب خوانده شده بایگانی
برچسب ها: #изучение языка #школа #школьная программа #иностранный язык #Иран #школьник #русский #персидский #фарси #آموزش زبان، مدرسه، برنامه درسی، ز


Подготовка публикации для западных журналов: этические принципы использования животных в исследованиях 1406

Цикл рекомендаций для авторов, желающих подготовить свою работу, научную статью, рукопись или исследование для публикации в западных журналах. В любом исследовании, в котором принимают участие животные есть требование, чтобы польза, потенциально полученная от исследования, была значительной по сравнению с причиненным вредом животным.


Викторина по непереводимым терминам

Каждый третий участник получит по почте сувенир от нашего бюро переводов.


Смена названия BBC вызвала языковой спор в Афганистане 1318

BBC столкнулась с гневной реакцией в Афганистане после того, как сменило название одной из своих локальных страниц в сети Facebook на BBC Dari, одно из официальных названий афганской версии персидского или фарси, которое однако отвергается многими местными носителями персидского языка.


Новая книга Халеда Хоссейни переведена с английского на персидский язык 3201

Иранское издательство Afraz Publications выпустило последний роман американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни "И эхо летит по горам" в переводе с английского на персидский язык. Переводчик книги – Шабнам Саадат.
Перевод идиом: Как из белой вороны получить черную овцу 8595

В русском языке идиому "белая ворона" используют для обозначения лица, отличающегося своим поведением или системой ценностей от других членов общности.


Итоги 2012 года по результатам деятельности бюро переводов Flarus 2568

Добрый день, коллеги-переводчики. В конце года обычно подводится итог и оцениваются результаты работы компании.


В британских школах учится свыше миллиона детей, для которых английский язык неродной 2120

По данным британского министерства образования, каждый восьмой школьник в стране плохо понимает английский язык, что создает трудности в обучении других одноклассников. В целом, число тех, для кого английский язык не является родным, впервые за всю историю страны превысило 1 млн. человек.


Русский язык введут в школьную программу в Иране 2516

Иранские власти приняли решении о введении обязательную школьную программу русского языка в дополнение в английскому и персидскому (фарси) языкам. Об этом заявил глава Верховного совета образования Ирана Мехди Навид.


Знаменитые полиглоты мира: сколько языков способен выучить человек? 16047

Способность запоминать слова и грамматику чужих языков от рождения дана далеко не каждому человеку. Для одних людей заучивание слов и грамматики иностранного языка - настоящее мучение, а для других - это также естественно и легко, как беседа на родном языке. Возникает вопрос: сколько языков способен выучить за свою жизнь человек и при этом поддерживать их в активном состоянии?


Программа "Чтение приносит удовольствие" (Германия) 2474

В Германии стартовала кампания в поддержку культуры чтения среди семей турецких эмигрантов.Показать ещеشركة ترجمة Бюро за преводи Бюро перакладаў 翻译社 Překladatelská kancelář Übersetzugsbüro Oversættelse bureau Translation and Proofreading Services Agencia de traducciones Käännöstoimisto Бюро переводов Фларус, Москва Agence de traduction მთარგმნელობითი ბიურო Γραφείο μεταφράσεων अनुवाद एजेंसी Prevodilacki biro Fordítóiroda Penerjemahan Biro Agenzia di Traduzioni 翻訳代理店 번역 회사 Аударма бюросы Орчуулгын товчоо Biuro tłumaczeń Agência de tradução Birou de traduceri Преводилачка агенција Prekladateľská agentúra Tercüme Bürosu Бюро перекладів Văn phòng phiên dịch
تاریخ و زمان آخرین، ترجمه ما:
"Соглашение / Agreement", Юридический перевод

ترجمه برچسب: соглашение, сторона, правовой.

نقل و انتقالات در: 116
دانلود دفتر: 51%

Поиск по сайту:Die Zahl der Deutschlerner im Ausland geht weiter zurück


Češi cizí jazyky příliš neovládají


В Рязани проходит выставка французских заимствований в русском языке


В Великобритании наблюдается спад в изучении иностранных языков


В Крыму прошла конференция "Русский язык в поликультурном мире"


В Испании прошел семинар для учителей русского языка


Отобрано 100 лучших языковых блогов


Подписка на рассылку
избранных новостей
(~1 раз в месяц)Как выполнить экспорт контента сайта для перевода / локализации приложения
Рассматриваются два способа перевода контента сайта: работа переводчика в CMS и процедура экспорт-перевод-импорт ресурсного файла.Финансовый глоссарий
Финансовый глоссарий"Арабская" лингвовикторина
Компания

О бюро переводов
Письменный перевод
Локализация сайтов
Редактирование
Вычитка носителем языка
Примеры переводов
Вакансии
КонтактыБюро переводов Фларус
© 2001-2023

Проекты

Работа для переводчиков
Новости переводов
Поздравления с переводом
Разговорник
Глоссарии и словари
Шаблоны переводов
Выставки в Москве

Контакты

Россия, Москва,
ул. Барклая, 13, стр. 2
схема проезда

Телефон:
+7 495 504-71-35

Заказ: info@flarus.ru